ژل دنتاژل

ژل دنتاژل

Dentajel

مـورد و دسـتـور مصـرف

شکل دارویی :

ژل موضعی


خاصیت درمانی مورد نظر:

تسکین درد دندان همراه با خاصیت ضد میکروبی.


نحوه و مقدار مصرف:

برای استفاده مقدار کمی از ژل را با دقت به کمک اپلیکاتور بر روی بخش پوسیده دندان قرار دهید. این عمل را پس از 20 دقیقه تکرار نموده و در صورت نیاز هر 2 ساعت تکرار نمایید.

 

لینک خرید داروکده

لینک خرید مفید طب