کپسول لیور هلث

کپسول لیور هلث

Liverhels

مـورد و دسـتـور مصـرف

شکل دارویی:

کپسول 500 میلی گرمی.


خاصیت درمانی مورد نظر :

-درمان های ناشی از سمیت کبدی.

-درمان حمایتی در بیماری های مزمن کبدی و سیروز.

-درمان کمکی در هپاتیت حاد و مزمن.


نحوه و مقدار مصرف :

در صورتی که پزشک تجویز دیگری نکرده باشد می توان از دوز درمانی زیر استفاده کرد :

دوز اولیه : یک کپسول سه بار در روز.

دوز نگهدارنده : یک کپسول دو بار در روز.

 

لینک خرید داروکده

لینک خرید مفید طب