کپسول سوی منو پوز

کپسول سوی منو پوز

Soymenopos

مـورد و دسـتـور مصـرف

شکل دارویی:

کپسول 30 عددی.


خاصیت درمانی مورد نظر:

کاهش عوارض یائسگی، ضد گر گرفتگی، تعریق شبانه و پوکی استخوان، تنظیم کننده هورمون زنانه.


نحوه و مقدار مصرف :

دو کپسول در روز همراه با غذا.

 لینک خرید داروکده 

لینک خرید مفید طب